Volvo Lastvagnar har högst andel miljöbilar bland svenska företag

Av samtliga förmåns- och företagsbilar som är miljöklassade har Volvo Lastvagnar flest. Hela 12 procent av tjänstebilarna är miljöbilar. Detta visar en färsk undersökning från tidskriften MiljöRapporten.
Antalet miljöbilar i tjänstebilsflottan bland de 50 största företagen i Sverige har ökat med 40 procent på två år – från 595 till 1044. Närmare en fjärdedel (451) av dessa finns inom Volvo Lastvagnar.

Lars Mårtensson, miljöchef vid Volvo Lastvagnar, bedömer att det inte bara är ekonomiska skäl bakom intresset för miljöbilar på företaget.

”Förutom att det finns ekonomiska drivkrafter som skattesubventioner och fri parkering i Göteborg, så har anställda vid Volvo ett stort intresse av miljöfrågor och vill dra sitt strå till stacken”, säger Lars Mårtensson

De bilmodeller som Volvo Lastvagnar och dess anställda förfogar över är framför allt Volvo V70 och Volvo S60 med bifuel-motor som kan köras antingen på naturgas eller bensin.

2005-11-14

För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, tfn 031-66 39 08 eller 0708 – 36 39 08