Volvo Aero leder EU-projekt kring virtuell tillverkning av flygmotorer

Volvo Aero är koordinator för det nystartade EU-projektet VERDI, där 16 ledande europeiska flygmotorföretag, institut och universitet samarbetar kring virtuell simulering av tillverkning.
Kvistsmall_92x69.jpg

Volvo Aero är koordinator för det nystartade EU-projektet VERDI, där 16 ledande europeiska flygmotorföretag, institut och universitet samarbetar kring virtuell simulering av tillverkning.

”Det öppnar möjligheter att testa alla stegen i motorutvecklingen virtuellt, vilket sparar både utvecklingstid och pengar,” säger Torbjörn Kvist, Volvo Aero, projektledare i VERDI-projektet.
Projektet, som löper över fyra år, har en total budget på 6,4 miljoner euro, varav 4,5 miljoner euro kommer från EU.

Virtuell simulering innebär att man redan på tidigt stadium i tillverkningen – med hjälp av en dator – kan se hur komponenten påverkas under tillverkningen. Det betyder att motorföretagen sparar in viktig utvecklingstid och kan göra motorerna billigare för kunderna.

”Vi blir också mer känsliga för kundernas behov när vi kan utveckla nya produkter snabbare. Dessutom blir det lättare och billigare för oss att göra de ändringar som behövs,” säger Torbjörn Kvist, som är koordinator för EU-projektet VERDI, där 16 olika motorföretag, institut och universitet i Europa tillsammans utvecklar kunskap om tillverkningssimulering.

Volvo Aero är koordinator i projektet och spelar en viktig roll genom företagets långa erfarenhet av simuleringsmetoder. Volvo Aero har använt avancerad svetssimulering sedan början av 1990-talet.

Tanken med VERDI är att utveckla ingenjörsteknologier som gör Europa världsledande på flygområdet genom tillverkning av flygmotorkomponenter av högsta kvalitet.

Projektets mål är att skapa ett heltäckande simuleringsverktyg genom att olika samarbetspartners bidrar med expertis från olika områden, såsom simulerad fräsning och pressning av plåt.

”Alla deltagare är inte experter på alla områden inom tillverkningssimulering. Varje partner bidrar med sin viktiga pusselbit,” förklarar Torbjörn Kvist.

Genom simulering blir det möjligt att redan i konceptfasen se vad som händer med en komponent under tillverkningen. I VERDI för man simuleringstekniken ett steg längre. Tanken är att skapa en digital modell av komponenterna där ingenjörerna kan se hur materialet påverkas genom de olika tillverkningsstegen.

Simulering sparar inte bara dyrbar tillverkningstid, utan också miljö. Färre fysiska tester ger mindre skrot och optimalt utnyttjade av materialet ger lättare motorer och därmed mindre bränsleförbrukning.

Fakta Verdi:
Verdi står för Virtual Engineering for Robust Manufacturing with Design Integration. Det betyder tunga beräkningar med simuleringsverktyg för varje steg i tillverkningen. Volvo Aero har använt sig av avancerad svetssimulering sedan början av 1990-talet.
Verdis samarbetspartners: Volvo Aero, Rolls-Royce, MTU Aero Engines, Aachen University of Technology, Universität Karlsruhe, ITP, CIMNE, Luleå Tekniska Universitet, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Avio, EnginSoft, Politecnico di Torino, CENAERO, Techspace Aero, The University of Nottingham och AICIA.

2005-11-25

För ytterligare information, vänligen kontakta Torbjörn Kvist, tel 0520-94 074