Lastbilsleveranser januari-oktober 2005

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med oktober i år ökat med 14 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack ökade med 49 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 5 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar ökade med 12 % under perioden.
Se bifogat hela rapporten.

2005-11-24

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Fredrik Brunell, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34

Download