Förändringar i Volvos koncernledning

Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren kommer, när efterträdarfrågan på Chalmers är löst, att gå in i Volvos koncernledning. Sundgren får bl. a ansvar för kontakter med myndigheter, universitet och högskolor. Han kommer även att arbeta med teknik- och forskningsfrågor inom Volvokoncernen och ha det koncernövergripande ansvaret för emissions- och miljöfrågor samt säkerhet.
Jan-Eric Sundgren, 54, har varit rektor på Chalmers sedan 1998 och har tidigare bl a varit ansvarig för teknikvetenskapliga forskningsrådet. Fram till 1998 var han också professor i materialfysik vid Linköpings universitet. Sundgren är också vice ordförande för Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Per Löjdquist som i dag ansvarar för kommunikation, varumärkesfrågor och myndighetskontakter lämnar alltså över ansvaret för myndighetskontakter till Jan-Eric Sundgren. Per Löjdquist kommer istället att gå in i styrelsen för ett antal av koncernens affärsområden och ha särskilt fokus på marknadsföringsfrågor.

Michel Gigou fyller 60 år nästa år och har beslutat att gå i pension den 30 april. Han har i koncernledningen bl a ansvarat för Volvos verksamhet i Kina. Detta ansvar tas över av Jorma Halonen, ställföreträdande koncernchef.

Volvos koncernchef, Leif Johansson lämnar följande kommentarer till de beslutade förändringarna:

"Jag välkomnar Jan-Eric Sundgren till Volvo, och är övertygad om att han med sin breda förankring i den akademiska världen och sitt tekniska kunnande, kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till Volvos koncernledning. Michel Gigou kom till Volvo i samband med förvärvet av Mack Trucks och har under sina fem år i Volvo bl a lagt grunden till Volvos framgångsrika utveckling i Nordamerika."

2005-11-30

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download