Volvo säljer servicebolaget Celero Support

AB Volvo säljer koncernens servicebolag Celero Support AB till Coor Service Management för 680 MSEK med avdrag för bolagets nettoskuld som i dagsläget uppgår till cirka 130 MSEK. Affären ger en reavinst för Volvo på cirka 450 MSEK.
Celero Support AB är Volvokoncernens eget servicebolag som bland annat tillhandahåller olika kontors- och arbetsplatstjänster samt underhåll av industrianläggningar och fastigheter. Inom branschen för företagsservice, s k facilities management, pågår en omfattande konsolidering där mindre aktörer får allt svårare att konkurrera med branschens stora. Genom försäljningen till Coor Service Management får Celero Support AB en ägare som är ett av Nordens största bolag inom facilities management.

”Med en ägare som är fokuserad på Celeros kärnverksamhet får Celero betydligt bättre möjligheter att utvecklas och växa,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Därigenom blir Celero en starkare servicepartner till Volvo samtidigt som bolaget får de volymer som behövs för en fortsatt framgångsrik utveckling.”

Celero Support bildades 1996 då Volvo samlade olika servicetjänster inom koncernens svenska verksamhet och lade dem i ett separat bolag. Celero har 1100 anställda och omsätter cirka 1,4 miljarder SEK. De största kunderna är Volvokoncernen och Volvo Personvagnar.

Försäljningen är villkorad av att konkurrensverket lämnar sitt godkännande samt att parterna träffar avtal om förlängning av vissa serviceleveranser. Parterna beräknar att affären är slutförd mot slutet av november.

2005-10-14

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49