AB Volvo dementerar spekulationer angående vice vd Jorma Halonen

AB Volvo har med anledning av spekulationer i dagens Göteborgs-Posten om Volvokoncernens vice vd, Jorma Halonen, beslutat att gå ut med följande dementi. Enligt Göteborgs-Posten skall Jorma Halonen "vara på väg ut i kylan". "Ingenting kan vara mer felaktigt - han är hetare än någonsin och det som skrivs är faktiskt alldeles uppåt väggarna tokigt," säger Volvos koncernchef Leif Johansson. "Jag vill ta det här tillfället i akt att avfärda vad som genomgående är grundlösa spekulationer."
Leif Johansson fortsätter: "Jorma är koncernens näst högsta chef, min ställföreträdare och en av koncernens viktigaste personer. Han har ansvaret för koncernens internationella expansion, en oerhört central och viktig roll i Volvos högsta ledning."

Bakgrunden till artikeln är de förändringar inom koncernledningen som Volvo tillkännagav i ett pressmeddelande fredagen den 21 oktober. Förändringar som i sin tur hänger samman med att Karl-Erling Trogen går i pension den förste december. I pressmeddelandet konstaterades att ansvaret för HR-frågorna i samband med detta går över från Jorma Halonen till Stefan Johnsson.

"Denna förändring samt det faktum att Jorma inte var med vid gårdagens presskonferens i samband med vår kvartalsrapport i Stockholm, har av Göteborgs-Posten tagits till intäkt för spekulationer om att Jorma "skulle vara på väg ut i kylan," säger Leif Johansson. "Det är bara att konstatera att detta är helt taget ur luften och totalt fel. Jorma släpper HR-frågorna för att få tid till sina internationella uppdrag och när det gäller gårdagens konferens är det faktiskt så att vice vd aldrig medverkar vid våra presskonferenser i samband med kvartalsrapporter." Och Johansson fortsätter: "Det gjorde aldrig Jormas företrädare Lennart Jeansson och det har heller inte Jorma gjort sedan han slutade att vara vd för Volvo Lastvagnar för att bli vice koncernchef."

2005-10-26

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49

Download