Volvos lastbilsfabrik i New River Valley tilldelas miljöpris

Volvokoncernens lastbilsfabrik i New River Valley, Virginia, USA, har tilldelats ett lokalt miljöpris för sina insatser när det gäller att minska utsläppen. Priset, 2005 Governors Environmental Excellence Award, får fabriken för en rad miljöförbättrande åtgärder.
Sedan 2000 har fabriken steg för steg minskat sin miljöpåverkan. Bland annat är samtliga lacker som används i fabriken nu helt fria från bly och krom och ett återanvändningssystem som används vid täthetsprovning av lastbilshytterna har reducerat vattenförbrukningen i fabriken med hela 33 %.

Införandet av ett energiprogram har resulterat i att elförbrukningen har minskat med 19,6 % och förbrukningen av naturgas med 20 %, vilket även medfört avsevärda kostnadsbesparingar. Därutöver har avfallet per tillverkad lastbil minskat med över 30 % och utsläppen av VOC (flyktiga organiska ämnen) har minskat med hela 52,5 % per tillverkad lastbil.

”Vi är mycket stolta över den här utmärkelsen,” säger Peter Karlsten, VD för Volvo Trucks North America. ”Miljöhänsyn är ett av Volvokoncernens tre kärnvärden och vägledande när det gäller produktdesign och hur vi bedriver vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att minimera påverkan på miljön, skydda samhället och vara den ledande aktören för miljöfrågor inom vår sektor.”

Fabriken i New River Valley tillverkar lastbilar för varumärkena Mack och Volvo och är certifierad enligt miljöstandarden ISO 14001.

2005-09-23

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27,  0705-59 11 49