Volvo invigde första helägda serviceanläggningen i Ryssland

Volvo invigde idag den första helägda serviceanläggningen i Ryssland. Den totala investeringen är 100 MSEK. Enligt Volvo Lastvagnars vd Staffan Jufors kommer den att följas av ytterligare satsningar i landet.
map_russia_92x69.jpg
Volvo var 1973  första västerländska lastbilstillverkare att leverera fordon till Sovjetunionen. Idag rullar ca 20 000 Volvo-lastbilar på de ryska vägarna. Volvo har varit verksamt i Ryssland sedan 1994 och landet har på senare år ökat i betydelse för koncernen. Sedan 2003 har Volvo Lastvagnar en fabrik för sammansättning av lastbilar i Zelenograd, strax utanför Moskva. Anläggningen har en kapacitet på ca 40 fordon per månad och går med full kapacitet.

Försäljningen av lastbilar har stadigt ökat och till och med augusti i år har Volvo Lastvagnar levererat 715 lastbilar, vilket är en ökning med 76 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

”Vi har en stark position i Ryssland och etableringen av den nya serviceanläggningen görs för att vi skall  kunna växa ytterligare”, förklarade Staffan Jufors, vd för Volvo Lastvagnar, i samband med invigningen. ”Service och underhåll är viktigt för våra kunder och nästa steg är att etablera en liknande anläggning i Moskva.”Volvo Lastvagnar har redan idag 26 auktoriserade serviceställen runt om i Ryssland. Den nya anläggningen är strategiskt belägen strax söder om St Petersburg vid motorvägen till Moskva. Serviceanläggningen rymmer också säljkontor för dels Volvo Lastvagnar, dels övriga bolag inom Volvo-koncernen. Verkstaden är fullt utrustad för att kunna göra reparationer och underhåll av alla typer av Volvoprodukter – från lastbilar till bussar, anläggningsmaskiner och industrimotorer.

2005-09-29

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49