AB Volvo med på Dow Jones sustainability index för fjärde året i rad

AB Volvo kvalificerar sig återigen för att få komma med på Dow Jones index över de 250 företag i världen som ligger längst fram när det gäller långsiktigt hållbar utveckling. Volvo är med på både Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) och på Pan European Sustainability Benchmark (DJSI STOXX).
För fjärde året i rad är AB Volvo med på DJSI World tack vare koncernens hållbarhetsarbete inom ekonomi, miljö och sociala frågor. Detta innebär att AB Volvo bedöms vara bland de 10 % bästa företagen i världen då det gäller att förena ekonomisk lönsamhet med miljöhänsyn och hänsyn till sociala aspekter. Särskilt gott betyg får AB Volvo för det sätt varpå företaget hanterar ekonomiska och miljörelaterade frågor.

Inom AB Volvos verksamhetssektor, industrial engineering, är det sammanlagt bara åtta av totalt 70 företag i världen som lyckats kvalificera sig för att komma med på DJSI World. Sedan 2004 är AB Volvo även med på DJSI STOXX, ett index som består av de ledande europeiska företagen när det gäller långsiktigt hållbar utveckling.

2005-09-19

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27

Download