Volvokoncernen det första kvartalet 2006

Volvokoncernens första kvartal var starkt. Försäljningen ökade med 15% procent till 60 miljarder och rörelseresultatet med 20% till 5,4 miljarder jämfört med motsvarande period 2005. Avkastningen på operativt kapital i industrirörelsen uppgick till 35%. Alla affärsområden förbättrade eller bibehöll resultatet.
  • Nettoomsättningen steg med 15% till 60 172 Mkr (52 253)

  • Periodens resultat ökade med 23% till 3 998 Mkr (3 248)

  • Resultatet per aktie ökade med 24% till 9,84 kronor (7,93) före utspädning

  • Koncernens rörelsemarginal förbättrades till 9,0% (8,7)

  • Det operativa kassaflödet, exklusive Financial Services, uppgick till –0,4 miljarder kronor (–1,3)

  • Förvärv av 13% av aktierna i Nissan Diesel med option på ytterligare 6%

  • Stark efterfrågan på nya generationen lastbilar

 

 

 

       Första kvartalet

 

 

 

2006

2005

 

 

 

 

 

Nettoomsättning, Mkr

 

 

60 172

52 253

Rörelseresultat, Mkr

 

 

5 430

4 536

Resultat efter finansiella poster, Mkr

 

 

5 472

4 603

Resultat för perioden, Mkr

 

 

3 998

3 248

Resultat per aktie, kronor

 

 

9,84

7,93

Avkastning på eget kapital senaste 12-månadersperioden, %

 

18,2

15,2


För ytterligare information kontakta: 

Investor Relations:
Christer Johansson   +46 31 66 13 34
Joakim Wahlström    +46 31 66 11 91
John Hartwell        +1 212 418 7432
Noah Weiss       +1 212 418 7431

 

Download

English Format PDF Size 495 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 390 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 401 KB