Säkrare arbetsplatser när Volvo CE satsar på skyddshjälmar

Byggarbetsplatser hör till de mest olycksdrabbade arbetsplatserna. Volvo Construction Equipment tar nu fasta på problemet och inleder en kampanj för ökad säkerhet på byggarbetsplatser. Som ett led i arbetet med att förbättra säkerheten erbjuder Volvo CE alla som köper en ny anläggningsmaskin en specialutvecklad skyddshjälm på köpet.
Volvo Construction Equipment har låtit Peltor, som är experter på skyddsutrustning för huvud och ansikte, ta fram en specialdesignad skyddshjälm för Volvo CE:s kunder. En hjälm kommer att skickas med varje ny maskin som levereras under perioden maj till december 2006. Hjälmarna, som är en vidareutveckling av dagens mest avancerade skyddshjälm, är målade i den väl synliga och distinkta Volvoblå färgen.

"Byggarbetsplatser hör till de allra farligaste arbetsplatserna," säger Volvo CE:s informationsdirektör Klas Magnusson som lett projektet med skyddshjälmarna. "På byggarbetsplatser världen över skadas och dödas årligen tusentals under arbete i eller omkring anläggningsmaskiner. De flesta dödsfallen sker i utvecklingsländerna men även om krav och regelverk är tuffare i den utvecklade delen av världen, inträffar även här ett stort antal olyckor."

För att förbättra säkerheten och minska antalet olyckor på byggarbetsplatser lanserar Volvo Construction Equipment därför nu flera säkerhetsinitiativ.

"Volvo CE har tagit fram ett säkerhetsprogram där vi angriper säkerhetsproblemen på tre plan - människan, maskinen och arbetsplatsen," fortsätter Klas Magnusson. "Volvos skyddshjälmar kommer att bli den mest synliga delen i ett brett initiativ för att förbättra hälsan och säkerheten för anläggningsarbetare."

2006-04-26

För ytterligare information, kontakta Béatrice Cardon, +32 2482 5021 beatrice.cardon@volvo.com

För videomaterial av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.