Volvo investerar i transistorteknologi för hybridfordon

Halvledaren kiselkarbid är ett av de hetaste ämnena i forskningsvärlden kring hybridfordon.
Volvo Technology Transfer investerar nu i ett företag som tagit fram en energisnål transistor i kiselkarbid.

Transistorn används bland annat när batteriers likström ska omvandlas till växelström i elmotorn. Basen i dagens teknik är halvledare av kisel, som dock har nackdelen att varken tåla höga temperaturer eller höga elektriska spänningar. Det ett år gamla företaget TranSiC AB, som Volvo Technology Transfer (VTT) nu har investerat i, har utvecklat en ny transistor med bas av kiselkarbid. Ämnet är lika hårt som diamant och används i exempelvis slipskivor. En stor fördel är att kiselkarbid tål mycket höga temperaturer.

”Ett problem med elhybrid-fordon är att det oftast krävs kylning av både motorn och elektroniken”, säger Anders Kroon, ansvarig för hybridteknik inom Volvokoncernen. ”Med kiselkarbid blir värmeförlusterna små och kanske behövs ingen kylning.”

En annan fördel med kiselkarbiden är att fordonets innehåll av elektronik kan göras mycket mindre och kompaktare. Därmed blir fordonet lättare och billigare. I ett pågående examensarbete inom Volvo studeras kiselkarbid och dess tillämpningar i hybridfordon. För hela världens fordonsindustri är hybridtekniken högintressant. Så även för VTT som investerat i TranSiC AB.

”Vi satsar i tidiga skeden på bolag som kan ge god avkastning och som kan vara till nytta för koncernen”, säger Johan Carlsson, ansvarig för investeringen i TranSiC.

2006-12-07

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49