Rekordstort medieintresse för Volvo Ocean Race 2005/2006

Volvo Ocean Race 2005/2006 nådde sammanlagt fler än 1,8 miljarder tv-tittare världen över vilket är mer än en fördubbling jämfört med förra tävlingen.

Det placerar Volvo Ocean Race bland de 20 största idrottsevenemangen när det gäller global mediebevakning. På den listan finns evenemang som fotbolls-VM och OS med.

Mätningarna över mediebevakningen av Volvo Ocean Race 2005/2006 är gjorda mellan den 1 oktober 2005 och den 31 juli 2006. Resultatet visar att tävlingen blev en stor framgång. Tv-sändningar har följts i mer än 190 länder och den totala kumulativa tv-publiken har uppmätts till över 1,8 miljarder. Det motsvarar en ökning på hela 121 procent jämfört med Volvo Ocean Race 2001/2002 och är ett bevis på vilket globalt genomslag som tävlingen har idag. Den bedöms tillhöra världens 20 största sportevenemang i media. I samband med att efterföljande dokumentärer sänds världen över under kommande månader väntas antalet tittare passera två miljarder.

Den officiella webbsidan hade under tävlingsperioden mer än 3,5 miljoner unika besökare och totalt publicerades omkring 18 000 artiklar i världspressen. En nyhet till Volvo Ocean Race 2005/2006 var dessutom möjligheten att ladda ner resultat, nyheter, bilder med mera i sin mobiltelefon. Tjänsten, som bygger på ett samarbete mellan Volvo och Sony Ericsson, resulterade i nästan fyra miljoner nedladdningar.

Hamnstoppen har använts för olika affärsaktiviteter av såväl Volvo som de bolag som på olika sätt är knutna till evenemanget. Intresset att följa båtarna på nära håll har varit stort och ett sätt att göra tävlingen mer publikvänlig var att införa hamntävlingar, så kallade in-port races, mellan de längre etapperna ute till havs. Omkring 2,5 miljoner människor beräknas ha besökt de olika städerna dit båtarna kom som blev en mötesplats för såväl seglingsintresserade och turister som en plats att utveckla och knyta nya affärsrelationer.

Volvo Ocean Race är världens främsta havskappsegling runt jorden där båtarna och dess besättning färdas 31 000 sjömil och korsar fem kontinenter. Genom att ändra tidsintervallen mellan tävlingarna från fyra till tre år förväntas intresset öka ytterligare. Redan idag är flera båtar anmälda till nästa tävling med start 2008 i Alicante, Spanien. Volvo Ocean Race 2008/2009 kommer att inkludera nya hamnstopp i bland annat Mellanöstern och Asien.

2006-12-07

För ytterligare information kontakta:
Sven Österberg, vd Volvo Event Management Sverige, AB Volvo, tel: 031-66 91 00
Christer Gustafsson, Presschef Volvo Personvagnar AB, tel:  031-59 65 25, 0708-20 80 15