Ännu ett rekordår för Volvo Lastvagnar

År 2005 blev ännu ett rekordår för Volvo Lastvagnar. Företaget levererade totalt 103 696 (97 264) lastbilar, en ökning med sju procent jämfört med föregående år. Ökningen beror främst på en stark efterfrågan på tunga lastbilar i Nordamerika.
Volvo Lastvagnars leveranser under 2005 är de högsta hittills i företagets historia. Totalt levererades 103 696 (97 264) lastbilar, vilket är en ökning med sju procent jämfört med 2004.

Totalmarknaden i Europa ökade med nio procent under året och uppgick till 276 700 fordon (254 700). För Volvo Lastvagnars del minskade leveranserna i Europa med en procent. Antalet levererade fordon uppgick till 42 633 (43 210).

På den nordamerikanska marknaden var efterfrågan på tunga lastbilar mycket stor. Totalmarknaden uppgick till 329 000 fordon (255 000), en ökning med 29 procent. Leveranserna från Volvo Lastvagnar ökade med 23 procent och uppgick till totalt 32 151 fordon (26 035).

Även inom Volvo Lastvagnars International Division ökade leveranserna. Både Sydamerika och Asien ökade sina leveranser med 2 procent och uppgick till 7 723 (7 580) fordon respektive 17 678 (17 328) lastbilar.

I februari 2005 presenterade företaget sitt nya flaggskepp, Volvo VT880, för den nordamerikanska marknaden. Den nya lastbilen riktar sig till prestigesegmentet och är utrustad med en ny 16-litersmotor som monteras i USA. Investeringen uppgick till
$67 MUSD.

I Europa lanserade Volvo Lastvagnar under hösten den nya generationen av Volvo FH och Volvo FM som är de renaste och mest bränslesnåla modellerna hittills. Den helt nya 13-litersmotorn och den förbättrade 9-litersmotorn uppfyller de kommande avgaskraven i Europa med SCR-katalysatorrening. Investeringen uppgick till totalt 300 miljoner Euro.

I Ryssland behöll Volvo Lastvagnar sin starka position och försäljningen ökade stadigt. Till och med december 2005 levererades 1 339 lastbilar, vilket var en ökning med 99 procent jämfört med motsvarande period 2004. I september tog företaget ytterligare ett steg på den ryska marknaden när den första helägda serviceanläggningen invigdes. Den totala investeringen uppgick till 100 MSEK.

I Durban i Sydafrika öppnade Volvo Lastvagnar under hösten en ny fabrik. Samtidigt avslutades verksamheten vid monteringsfabriken i Botswana där man sedan år 2000 monterat så kallade CKD-satser (Completly Knocked Down). Anledningen till fabriksflytten var krav på kortare ledtider och lägre fraktkostnader.

Under året beslutades att göra Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve till världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Genom investeringar i vindkraft och biobränsle kommer fabriken att få elektricitet och värme som inte tillför någon koldioxid till atmosfären.
Bilaga: Leveranser per region

2006-02-03

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Claeson, Volvo Lastvagnar, tel: +46 31 66 39 08, mobil: +46 708 36 39 08, e-mail: claes.claeson@volvo.comDownload

Swedish Format PDF Size 495 KB
Swedish Format PDF Size 6 KB