Volvo Lastvagnar presenterar ny motorfamilj som möter skärpta amerikanska miljökrav

Volvo Trucks North America presenterar en helt ny motorfamilj för att möta de strängare miljökrav som börjar gälla i Nordamerika från 1 januari 2007.
Förutom att de är renare, har de – trots sänkta emissionsnivåer - en jämförbar bränsleförbrukning med dagens motorer samt ökad tillförlitlighet.

Den amerikanska miljömyndigheten EPA (Environmental Protection Agency) har en mycket ambitiös plan för att drastiskt minska utsläppen från den tunga trafiken. Från 2007 skall andelen av kväveoxider minskas med 50 procent och partiklar med hela 90 procent i nya motorer. Nästa steg är 2010 då ytterligare en skärpning av utsläppskraven kommer att ske.

Volvo kommer att erbjuda sina kunder i Nordamerika tre nya motorer på 11, 13 respektive 16 liter. Samtliga motorvarianter är utrustade med EGR (Exhaust Gas Recirculation) i kombination med partikelfilter. Volvo har levererat 42 000 lastbilar med EGR-motorer sedan november 2002. Priset för den teknik som krävs för 2007 års lagstiftning blir 7 500 USD.

“Den nya motorfamiljen kommer både att förbättra luftkvaliteten och göra våra kunder mer konkurrenskraftiga”, säger Peter Karlsten, VD för Volvo Trucks North America. 

2006-02-14

För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, tfn 031-66 39 08 eller 0708 – 36 39 08

Download

English Format PDF Size 401 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 12 KB