Volvo skriver ned sitt innehav i Blue Bird

Som tidigare meddelats i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet för 2005, har Volvo sedan en tid övervägt en eventuell nedskrivning av innehavet i den nordamerikanska skolbusstillverkaren Blue Bird.
AB Volvo har nu beslutat att göra en nedskrivning av nämnda innehav med USD 71 miljoner, cirka 550 MSEK. Nedskrivningen har ingen kassapåverkan.

Sedan hösten 2004 äger Volvo 42,5 procent i det USA-baserade bolag som i sin tur äger Blue Bird. Bolaget, Peach County Holdings, bildades i samband med avvecklingen av busstillverkaren Henlys Group. Henlys Group var tidigare ägare till Blue Bird, men i samband med att Henlys kom på obestånd lades ägandet av Blue Bird över i det nybildade och USA-baserade bolaget Peach County Holdings. Volvo, ett bankkonsortium, en brittisk pensionsstiftelse och Blue Birds ledning blev ägare till det nybildade bolaget. 

Blue Bird har sedan rekonstruktionen inte utvecklats väl. Volvo har sedan en tid tillsammans med övriga aktieägare undersökt olika möjligheter att stärka Peach County Holdings likviditet och balansräkning. Volvo har dock beslutat att under rådande omständigheter inte vidare medverka i dessa aktiviteter med följd att Volvo gör en nedskrivning för det fjärde kvartalet för 2005 på sammanlagt 71 MUSD, cirka 550 MSEK.

Nedskrivningen består av två delar, dels Volvos andel av resultatet för Peach County Holdings för fjärde kvartalet 2005, dels det bokförda värdet på innehavet i bolaget. Nedskrivningen har ingen kassapåverkan.

2006-01-13

Download

English Format PDF Size 401 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 9 KB