Volvo Aero tecknar stort kontrakt om tillverkning av fläkthus

Volvo Aero har tecknat ett kontrakt om tillverkning av den största komponenten i en flygmotor, fläkthuset, för Rolls-Royce-motorn Trent 1000. Motorn kommer att sitta på Boeings nya flygplan, 787, "Dreamliner".
Värdet av kontraktet beräknas till cirka 1,1 miljarder kronor för Volvo Aero under en 15-20-årsperiod.

I december 2004 förvärvade Volvo Aero företaget Aero-Craft i Newington, Connecticut, i USA. Förvärvet gav Volvo Aero möjligheten att tillverka den allra största delen av flygmotorn, fläkthuset, som omsluter motorn. Fläkthuset, som tillverkas i titan, har en diameter på omkring tre meter.

Genom ett kontrakt, som tecknats med Carlton Forge Works, kommer Volvo Aero att tillverka komponenter till Trent 1000-motorn, för Boeings kommande 787, Dreamliner. Kontraktet gäller tre olika komponenter; "forward fan case", "the inner ring" och "outer guide vane ring". Leveranserna av prototypen, "utvecklingshårdvaran" till motorn har redan börjat. Serieleveranserna väntas komma igång i slutet av 2006. Volvo Aeros företagsledning har redan börjat undersöka möjligheterna att bygga ut anläggningen i Newington, i enlighet med planerna på en kapacitetsökning.

Enligt ett annat kontrakt som tecknats med Goodrich Aerostructures kommer Aero-Craft även att tillverka fläkthus till Rolls-Royce-motorn Trent 900, för Airbus-planet A380, där Volvo Aero i Trollhättan redan levererar "Intermediate Compressor Case" direkt till Rolls-Royce. Enligt planerna ska dessa leveranser av fläkthus för Trent 900 starta under andra halvan av 2006.

2006-01-12

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Quist, Manager Business Development, 070 720 0557, eller Anders Nilsson, Vice President Business Development, 070 574 1305

Download

Swedish Format PDF Size 401 KB