Volvo Aeros utökar sin andel i GEnx-motorn

Volvo Aero och General Electric har kommit överens om att Volvo Aero ska öka sin andel i GEs nya flygmotor, GEnx. Enligt ett nytt avtal som ingåtts kommer Volvo Aero att tillverka ytterligare komponenter i motorn. Det nya avtalet väntas generera en omsättning på 6 miljarder kronor över en 30-års period.
Under det första året på marknaden har mer än 525 GEnx-motorer valts i samband med beställningar av flygplanen Boeing 787, 747-8 och Airbus A350. GEnx är den motor som sålt bäst för både 787 och A350. Boeing har dessutom valt GEnx som det enda motoralternativet för sitt kommande 747-8-plan.

Volvo Aero är sedan december 2004 "risk and revenue sharing participant" i GEnx-motorn. Enligt det tidigare avtalet ansvarar Volvo Aero för konstruktion, tillverkning och produktstöd av tre komponenter: Low Pressure Booster Spool, Fan Hub Frame och Turbine Rear Frame.
Avtalet innehöll också en möjlighet för Volvo Aero att utöka sitt engagemang i GEnx-motorn. Dessa förhandlingar är nu avslutade och de har resulterat i att Volvo Aero får ansvar för ytterligare andelar i motorn. Det handlar om komponenter i fläktmodulen (Fan Module) och högtrycksturbinen (High Pressure Turbine).

Det nya avtalet väntas generera en omsättning på 6 miljarder kronor under motorns livslängd, med en total investering på över 230 miljoner kronor för Volvo Aero.

"Vi tror att GEnx-motorn har alla förutsättningar att bli en stor framgång och därför är vi mycket nöjda med att vi kunnat utöka vår andel i det här programmet", kommenterar Anders Nilsson, Affärsutvecklingsansvarig på Volvo Aero.

2006-01-20

För mer information, vänligen kontakta Anders Nilsson, tel 070 5741305

Download

Swedish Format PDF Size 495 KB