Volvo återkallar lastbilar i Nordamerika

Volvo Trucks North America har informerat den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA att företaget återkallar 42 000 lastbilar av modellerna Volvo VN och VHD
Volvo har upptäckt att insugningsrören vid efterbehandlingssystemet EGR (Exhaust Gas Recirculation) kan spricka eller gå sönder. Om inte dessa rör lagas eller byts ut kan komponenter i motorrummet utsättas för het avgasrök. Detta kan i förlängningen leda till brand.

Volvo har fått kännedom om ett antal fall av värmeskador. I två fall har detta lett till brand, dock utan personskada.

Volvo Trucks North America kommer att inspektera och byta ut eventuellt skadade delar och dessutom installera en värmesköld på samtliga lastbilar. Detta arbete beräknas ta cirka en timma.

Kunder som drabbas av återkallelsen kan fortsätta att köra sina lastbilar, men bör vara uppmärksamma på avgasläckor eller oljud från motorrummet. Föraren skall då stanna lastbilen och kontrollera rören. Volvo uppmanar också kunderna att kontrollera rören som en del av den vanliga översynen av fordonet före ett nytt arbetspass.

Samtliga kunder kommer att kontaktas av Volvo.

2006-01-26

För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, tel 031-66 39 08 eller 0708 - 36 39 08

Download

Swedish Format PDF Size 401 KB