Björn Ingemanson ny ekonomidirektör för Volvo Lastvagnar

Björn Ingemanson har utsetts till ny ekonomidirektör för Volvo Lastvagnar. Han efterträder Per Carlsson som blir ny chef för Volvo Powertrain i Sverige.
Björn Ingemanson har en gedigen Volvobakgrund från en mängd olika befattningar, bl a inom Volvofinans och Volvo Personvagnar. Senast kommer han från en tjänst som chef för Volvo Financial Services i Europa.

Björn Ingemanson kommer att ingå i ledningsgruppen för Volvo Lastvagnar och tillträder sin nya tjänst den förste augusti.

2006-06-08

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Claeson, tfn 0708-36 39 08

Download

Swedish Format PDF Size 495 KB