Nästa Volvo Ocean Race redan 2008-2009

AB Volvo och Volvo Personvagnar genomför ett flertal spännande förändringar för Volvo Ocean Race och bl a kommer nästa tävling att äga rum redan 2008-2009. Dessutom planeras det för en ny bansträckningen med etappmål i Asien, Mellanöstern och på USA:s västkust. Starthamnen kommer att meddelas inom kort.
Volvo Open 70, världens snabbaste enskrovsbåt, kommer att vara den båttyp som används även 2008-2009.

Förändringarna presenterades vid en presskonferens i Göteborg idag i samband med målgången för tävlingen 2005-2006. Vid presskonferensen deltog Glenn Bourke, VD för Volvo Ocean Race, Leif Johansson, Volvos koncernchef och Fredrik Arp, VD för Volvo Personvagnar.

- Det här är en spännande förändring för en tävling som har en lång och framgångsrik historia. Vi tror att vi bör lägga till nya områden för att befästa tävlingens ställning som ett genuint globalt idrottsevenemang, säger Glenn Bourke, VD för Volvo Ocean Race.

- Vi utvecklade tävlingsformen under 2005-2006 med båten Volvo Open 70, kappseglingar i samband med stoppen och en aggressiv strategi för vår marknadsföring. Målet var att bredda publiken för denna fascinerande och spännande tävling. Med racet 2008-2009 utvecklar vi tävlingen ytterligare.

Glenn Bourke tillkännagav också att det finns minst två bekräftade anmälningar till tävlingen 2008-2009.

- Vi har aldrig förut fått anmälningar så tidigt inför en tävling. Detta visar vilket enormt intresse det finns från olika syndikat och sponsorer att delta i tävlingen med sitt nya upplägg.

- Förutom de båda bekräftade anmälningarna har vi fört positiva diskussioner med ett antal potentiella syndikatsponsorer. Vi förväntar oss att flera av dem kommer att bekräfta sitt deltagande inom de närmaste månaderna.

Apropå att arrangörerna tänker frångå den traditionella fyraårscykeln för tävlingen, säger Glenn Bourke:

- Tidigareläggningen av nästa race är ett resultat av de diskussioner som förts med nuvarande och potentiella syndikat och sponsorer.

Enligt Glenn Bourke anser de flesta som är engagerade i tävlingen att fyra år är ett för långt uppehåll mellan tävlingarna för att man ska kunna hålla uppe ett bredare intresse för tävlingen och för att sponsorerna ska kunna dra maximal nytta av sitt engagemang.

- Volvo Open 70 är en mycket snabb båt, tillägger Glenn Bourke. Tack vare det kan vi förlägga tävlingen till regioner utanför den traditionella tävlingsrutten.

- Vi vet att de här båtarna kan klara långa distanser på mycket kort tid, säger han. Det ger oss fler alternativ när det gäller att välja etappmål och det har fört fram Asien och Mellanöstern som tänkbara alternativ.

Intresset för tävlingen har varit mycket stort med tv-sändningar i över 200 länder världen över och till och med mitten av maj i år uppgick den totala tv-publiken till en miljard.

Till dags dato uppgår antalet tv-tittare till 1,3 miljarder, vilket kan jämföras med en total publik på 811 miljoner för hela tävlingen 2001-2002. Beräkningar tyder på att den totala tv-publiken för hela tävlingen 2005-2006 kommer att närma sig två miljarder, vilket placerar tävlingen i topp bland globala idrottsevenemang.

- Volvo Ocean Race har blivit en stor framgång för oss. En miljardpublik har följt tävlingen på tv och undersökningar bekräftar att den fortsätter stärka varumärket Volvo. Att utsträcka tävlingen till att även omfatta Asien känns helt rätt, och vi ser fram emot att fortsätta utveckla Volvo Ocean Race, såväl tävlingsmässigt som kommersiellt, säger Volvos koncernchef Leif Johansson och Volvo Personvagnars VD Fredrik Arp i ett gemensamt uttalande.

2006-06-17

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Wikforss, Presschef AB Volvo, tel: 031-661127, 0705-591149
Christer Gustafsson, Presschef Volvo Personvagnar AB, 031-596525, 0708-20 80 15
Cameron Kelleher, PR Director, Volvo Ocean Race Tel: +44 (0) 7795 185 430
Email: cameron.kelleher@volvooceanrace.org

Bilder
Bilder för redaktionellt bruk kan laddas ned från Bildbanken http://media.vemuk.com.
För hjälp vänligen kontakta Bildansvarig: +44 7801 185 320, Email: images@volvooceanrace.org
Ytterligare information finns på www.volvooceanrace.org

Download

Swedish Format PDF Size 401 KB