Renault Trucks tecknar avtal med GAZ Group om licenstillverkning av motorer

AB Volvos dotterbolag Renault Trucks har ingått ett ramavtal med den ryska fordonskoncernen GAZ Group. Överenskommelsen innebär att GAZ Group får möjlighet att licenstillverka Renault Trucks 11-liters dieselmotor dCi för den ryska marknaden samt för de s k CIS-länderna (Commonwealth of Independent States).
Avtalet följer på den principöverenskommelse som Renault Tucks tecknade med GAZ Groups dotterbolag RusPromAuto i början av februari i år. GAZ Group är en rysk fordonskoncern vars verksamhet omfattar tillverkning av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och personbilar och avsikten är att använda Renault Trucks dCi-motorer i koncernens olika fordon. Förutom licenstillverkning av motorer omfattar överenskommelsen köp av vissa tillverkningsmaskiner, möjlighet att använda verktyg samt träning och utbildning.

2006-06-19

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

Swedish Format PDF Size 495 KB