Lastbilsleveranser januari-maj 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med maj i år ökat med 2 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack ökade med 11 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 7 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar minskade med 4 % under perioden.
Hela rapporten se bilaga.

Download

Swedish Format PDF Size 401 KB