Lastbilsleveranser januari 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag minskade under januari i år med 6% jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack ökade med 18% medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 3%. Leveranserna från Volvo Lastvagnar minskade med 21% under perioden.
Bilaga: hela rapporten

2006-03-07

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34


Download

Swedish Format PDF Size 495 KB