AB Volvo publicerar årsredovisning för 2005

Idag, tisdagen den 7 mars, har AB Volvo publicerat sin årsredovisning för 2005.
Årsredovisningen finns tillgänglig på www.volvo.com eller www.volvo.se, Volvos hemsida på Internet.

2006-03-07


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Investor Relations: Christer Johansson, 031-66 13 34, 0706-54 55 22