AB Volvo blir storägare i Nissan Diesel

AB Volvo har idag köpt 40 miljoner aktier, motsvarande 13 procent av aktierna, i den japanska lastbilstillverkaren Nissan Diesel av Nissan Motor, med en option på resterande 6 % inom fyra år. Köpeskillingen uppgår till cirka SEK 1,5 miljarder.
Köpet stärker Volvos Asienstrategi och syftar till att ge Volvo tillgång till Nissan Diesels service- och återförsäljarnätverk i Japan och Sydostasien samtidigt som det öppnar för industriellt samarbete inom bl a motorer och växellådor. Volvo och Nissan har också för avsikt att undersöka möjligheterna till samarbete på lastbilssidan i Kina tillsammans med Dongfeng Motor Co., Ltd.

Nissan Diesel är Japans fjärde största tillverkare av tunga och medeltunga lastbilar med en produktion 2005 på knappt 40 000 bilar. Mer än 90 procent säljs via egna återförsäljare och Nissan Diesel har ett väl utbyggt återförsäljar- och servicenätverk i Japan såväl som i övriga i Sydostasien.

"Nissan Diesel har genomgått en stor och positiv förändring under senare år och är idag en av Asiens ledande tillverkare av lastbilar," säger Volvos koncernchef Leif Johansson. "Nissan Diesels och Volvokoncernens produkter och geografiska täckning kompletterar varandra väl och öppnar för samarbetsmöjligheter både inom produktion, försäljning och eftermarknad."

Volvos Ställföreträdande koncernchef Jorma Halonen föreslås ta plats i Nissan Diesels styrelse.

Nissan Motor har med sina 19 procent varit största ägare i Nissan Diesel som är noterat på börsen i Tokyo. Nissan Motor äger även 50 % i den kinesiska fordonstillverkaren Dongfeng som är Kinas största tillverkare av lastbilar, med en årlig produktion på cirka 170 000 lastbilar, och en av landets största fordonstillverkare.

Nissan Motors samriskbolag i Kina tillverkar både kommersiella fordon och personbilar. Nissan Motor, Volvo och Dongfeng Group avser att, tillsammans med kinesiska myndigheter, undersöka hur samriskbolagets verksamhet inom kommersiella fordon bäst kan utvecklas.

2006-03-21

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49
Investor Relations: Christer Johansson, 031-66 13 34 alt 0706-54 55 22

Press- och telefonkonferens
I Nissan Motors regi kommer det att hållas en presskonferens och senare kommer Volvo att anordna en telefonkonferens. Presskonferensen äger rum idag kl 05.10 svensk tid och medverkar gör Volvos koncernchef Leif Johansson, Nissan Motors koncernchef Carlos Ghosn och Nissan Diesels vd, Iwao Nakamura.

För att lyssna live via telefon, ring:
Japan +81-3-5539-81 22 (lösenord: Nissan Japanese)
Japan +81-3-5539-72 50 (lösenord: Nissan English)
USA +1 (210) 795-0518 (lösenord: Nissan English)
UK +44-20-7108-6388 (lösenord: Nissan English)

För återuppspelning, ring:
Japan +81-3-5539-7171 (kod: 529 840 Japanska)
USA +1 (203) 369-4586 (kod: 549 890)
UK +44 207-019-0811 (kod: 549 890)

Idag kl 08.00 svensk tid anordnar Volvo en telefonkonferens med koncernchef Leif Johansson och ställföreträdande koncernchef Jorma Halonen.

För att delta, ring:
USA +1 (718) 354 1158
UK +44 20 7138 0808
Sverige +46 08 5876 9445

För återuppspelning, ring:
USA +1 718 354 1112
UK +44 20 7806 1970
Sverige +46 (0)8 5876 9441
Kod: 4730551#

Download

Swedish Format PDF Size 401 KB