Volvo byter ticker på NASDAQ till VOLV

I och med öppningen på NASDAQ idag den 10 maj kommer Volvos amerikanska depåbevis att handlas under den nya tickern "VOLV".
2005 tog NASDAQ bort bestämmelsen att alla bolag som handlade med depåbevis på deras börs var tvungna att ha ett "Y" på slutet av sin tickersymbol. NASDAQ har nu beslutat att från och med januari 2007 gå över till en plattform som hanterar symboler med upp till fyra bokstäver. Enligt NASDAQ görs övergången för att förbättra säkerheten för de amerikanska kapitalmarknaderna och göra det möjligt att, vid en katastrofsituation, kunna erbjuda handel på NASDAQ för alla värdepapper som idag handlas på de två andra amerikanska börserna NYSE och AMEX.

Volvo har varit noterat på NASDAQ i drygt 21 år och handeln har sedan introduktionen omfattat mer än 600 miljoner aktier.

2006-05-10

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations: Mårten Wikforss, +46 31 66 11 27
Investor Relations: Christer Johansson, +46 31 66 13 34

Download

Swedish Format PDF Size 401 KB