Lastbilsleveranser januari-april 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med april i år ökat med 1 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack ökade med 12 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 6 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar minskade med 6 % under perioden.
Hela rapporten se bilaga