Lastbilsleveranser januari-april 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med april i år ökat med 1 % jämfört med motsvarande period förra året.
financial_pencil_227x68.jpg
Leveranserna från Mack ökade med 12 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 6 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar minskade med 6 % under perioden.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2006

2005

 

Europa

38 839

35 807

8%

    Västra Europa

33 549

32 174

4%

    Östra Europa

5 290

3 633

46%

Nordamerika

23 268

20 438

14%

Sydamerika

3 542

3 415

4%

Asien

3 821

9 437

-60%

    Mellanöstern

2 498

8 144

-69%

    Övriga Asien

1 323

1 293

2%

Övriga marknader

3 191

2 669

20%

Totalt Volvokoncernen

72 661

71 766

1%

2006-05-22

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34

Hela rapporten se bilaga.