Johanna Andersson får Assar Gabrielssons pris för avhandling inom cancerforskning

Med dr Johanna Andersson har tilldelats Assar Gabrielssons pris för utmärkt vetenskaplig avhandling inom cancerforskning vid Göteborgs universitet under de senaste tre åren.
Priset är på 100 000 kronor och delas ut idag. Johanna Andersson är verksam vid Lundberglaboratoriet för Cancerforskning, Avdelningen för Patologi, Institutionen för Biomedicin vid Sahlgrenska akademin. Hon får priset för sin avhandling "Gastrointestinal stromal tumors - Pathogenetic mechanisms, phenotypic characterization and prognosis".

Avhandlingen behandlar tumörer som uppstår i ben och mjukdelar, s k sarkom. Till gruppen sarkom räknas gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). GIST är den vanligaste formen av sarkom i mag-tarmkanalen och uppkommer oftast i magsäcken. Ungefär 15 individer per miljon invånare och år drabbas av GIST.

Det huvudsakliga syftet med avhandlingen har varit att studera dels hur vanliga mutationer är i två olika gener i GIST, dels hur dessa mutationer påverkar det biologiska beteendet hos tumörerna. Johanna Andersson har undersökt förekomst av mutationer i GIST från 233 patienter vilket är det hittills största materialet i världen som studerat denna fråga. Sammanfattningsvis visar Johanna Andersson att den biologiska betydelsen av mutationer i GIST är mer komplex än man tidigare trott och att mutationstypen påverkar kliniskt beteende och behandlingssvar.

Stiftelsen Assar Gabrielssons fond ger, förutom detta pris, varje år bidrag till unga forskare inom området klinisk forskning, speciellt inom cancersjukdomar. Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare.

2006-05-23

För ytterligare information, vänligen kontakta Professor Gösta Granström, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 031-342 12 76 alt 0703-80 61 20

Download

Swedish Format PDF Size 495 KB