Utökade rymdbeställningar till Volvo Aero efter lyckade konstruktionsgranskningar

Volvo Aero har fått utökade beställningar på 110 miljoner kronor från Rymdstyrelsen efter lyckade preliminära konstruktionsgranskningar. Beställningarna gäller TPX och SWEA, två demonstrationsprojekt, där Volvo Aero demonstrerar teknologier för turbiner och munstycken till nästa generation raketmotorer.
TPX-projektet, som nu fått en beställning på 50 miljoner kronor, kommer att realisera flera av Volvo Aeros tidigare patenterade teknologier och representerar starten på en ny familj av turbiner. Det nya kontraktet finansierar arbetet fram till leverans av hårdvara för testning i turbopump, som planerats till det fjärde kvartalet 2007.

SWEA-projektet har drivits sedan hösten 2004. Målsättningen är att sandwichmunstycket som designas och tillverkas i projektet ska provas i fullskala på Vulcain 2-motorn i Tyskland under fjärde kvartalet 2007. Den nya beställningen, värd 60 miljoner kronor, finansierar projektet fram till leverans av munstyckshårdvara för motortestning.

- Det övergripande målet med projekten är att demonstrera tillförlitlighet på en produkt med en låg tillverkningskostnad för framtida raketmotorer. En lyckad testning kommer att innebära att de nya teknologierna demonstrerats till en nivå som gör det möjligt för ESA, European Space Agency, att starta ett fullskaligt utvecklingsprojekt, säger projektledaren för TPX, Anders I Pettersson.

Det som är unikt för TPX är att man har tagit fram en helt ny turbinkonfiguration som karaktäriseras av ett kraftigt minskat antal detaljer. Man använder inte längre gjutna och plåtformade detaljer, utan i stället en hög grad av rationell och automatiserad maskinbearbetning.

- Volvo Aero är Europas kompetenscentrum inom det här området och det är något vi även har nytta av när vi designar roterande detaljer för våra civila flygmotorkomponenter, säger Anders I Pettersson.

- Det finns även tydliga synergieffekter med tillverkningen av Volvo Aeros civila flygmotorkomponenter, tillägger Tomas Damgaard, projektledare för SWEA-projektet.

TPX- och SWEA-projekten, som finansieras av den svenska Rymdstyrelsen och den franska rymdstyrelsen CNES, bedrivs i mycket nära samarbete med Volvo Aeros samarbetspartner Snecma. Inom SWEA bedrivs ett nära samarbete med ESA och EADS ST i Tyskland.

Bägge projekten ligger helt i linje med Volvo Aeros övergripande mål att uppnå sänkt vikt, minskad bränsleförbrukning, och lägre kostnad.


2006-05-31


För mer information, vänligen kontakta Ulf Palmnäs, marknadsdirektör, 0705 690 432

Läs också det senaste pressmeddelandet om Volvo Aeros rymdverksamhet:

http://www.volvo.com/volvoaero/global/en-gb/newsmedia/press+releases+swe/Arianespace.htm


Download

Swedish Format PDF Size 36 KB