200 MEUR i förväntade årliga synergier genom samarbete med Nissan Diesel

Samordningsvinsterna mellan Volvokoncernen och den japanska lastbilstillverkaren Nissan Diesel, uppgår på 5 års sikt till sammanlagt cirka 200 MEUR per år, eller drygt 1,8 MRD SEK.
Nissan Diesel

Det framgår av de gemensamma studier av samordningsfördelar som nu genomförts av Volvo och Nissan Diesel. Mer än hälften av de sammanlagda samordningsfördelarna väntas komma inom Nissan Diesel och resten inom Volvokoncernen.

Samordningsvinsterna presenteras vid en presskonferens i Tokyo idag i samband med att Nissan Diesel publicerar sin rapport för det första halvåret 2006. Sedan Volvokoncernen ökade sitt ägande i Nissan Diesel till 19 procent i slutet av september i år, har arbetet med att identifiera samordningsmöjligheter intensifierats. Det särskilda kontor som bildats för att leda samordningsarbetet och som bestått av personal från både Volvokoncernen och Nissan Diesel, har nu gjort en första sammanställning av de olika möjligheter till samordning som finns och de ekonomiska konsekvenserna av dem. Enligt dessa gemensamma bedömningar uppgår de förväntade årliga samordningsvinsterna på 5 års sikt till sammanlagt 200 MEUR eller drygt 1,8 miljarder SEK. Mer än hälften av samordningsvinsterna förväntas utfalla inom Nissan Diesel.

”De största skalfördelarna, och de som är lättast att ta fram, ligger inom inköp av komponenter där framför allt Nissan Diesel får positiva effekter av de ökade volymerna”, säger Jorma Halonen, ställföreträdande koncernchef för Volvo och ansvarig för koncernens internationella expansion. ”Andra områden där det kommer att uppstå positiva synergieffekter är produktutveckling, motorer och drivlinor samt distribution och försäljning.”

Volvokoncernen köpte i slutet av mars i år 13 procent av röster och kapital i Nissan Diesel av Nissan Motor med en option om att köpa ytterligare 6 procent inom fyra år. I slutet av september utnyttjades optionen och samtidigt köpte Volvo samtliga 57,5 miljoner preferensaktier i Nissan Diesel. Preferensaktierna kommer att konverteras i omgångar och redan den 1 april 2008 kommer Volvos ägande i Nissan Diesel att uppgå till 41,9 procent. Efter full konvertering 2014 kommer Volvos totala ägande av röster och kapital i Nissan Diesel att uppgå till 46,5 procent.

För att få tillgång till den presentation om synergierna som idag visas vid presskonferensen i Tokyo, vänligen använd följande länk:
http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/investors/calendar/

2006-11-15

För ytterligare information, kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 15 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB