Volvos motorer får godkännande enligt nya amerikanska miljökrav

Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten, Environmental Protection Agency, har godkänt Volvokoncernens nya motorfamilj i enlighet med de skärpta utsläppskrav som träder i kraft i Nordamerika den 1 januari 2007.
north_america_227x68.jpg
Därmed är Volvokoncernen en av de första lastbilstillverkarna att få sina motorer godkända i enlighet med US07.

Volvos motorer (D-serien och MP-serien) certifierades av EPA för de stränga utsläppskrav, US07, som gäller alla dieselmotorer som byggs efter den 1 januari 2007 för tunga lastbilar för den nordamerikanska marknaden. De nya kraven minskar de tillåtna utsläppen av kväveoxider (NOx) med 50 % och utsläppen av partiklar (sot) med 90 % från dagens redan låga nivåer.

Volvo Lastvagnar i Nordamerika och Mack testar för närvarande den nya motorserien, både i kundernas vagnparker och internt, bland annat på höga höjder och under extrema klimatförhållanden. Bara de interna motortesterna omfattar motsvarande mer än 300 000 mils körning.

2006-11-15

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 15 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB