Lastbilsleveranser januari-oktober 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med oktober i år ökat med 3 % jämfört med motsvarande period förra året.
financial_142x88.jpg
Leveranserna från Mack ökade med 3 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 9 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar var i linje med motsvarande period i fjol.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2006

2005

 

Europa

94 092

82 818

14%

    Västra Europa

80 492

73 121

10%

    Östra Europa

13 600

9 697

40%

Nordamerika

59 656

54 140

10%

Sydamerika

9 646

9 474

2%

Asien

9 412

21 324

-56%

    Mellanöstern

6 021

18 236

-67%

    Övriga Asien

3 391

3 088

10%

Övriga marknader

8 162

7 126

15%

Totalt Volvokoncernen

180 968

174 882

3%

Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-oktober till 85 337 fordon, vilket är i linje med motsvarande period i fjol. Europa fortsätter att uppvisa en god tillväxt, framförallt östra Europa där leveranserna steg med 42 %. Den goda ekonomiska tillväxten i östra Europa har tillsammans med Volvo Lastvagnars nya konkurrenskraftiga produktprogram bidragit till de ökande leveranserna.
På den nordamerikanska marknaden steg leveranserna med 17 % till 31 223 fordon. Den starka efterfrågan är framförallt relaterad till en förköpseffekt inför de tuffare avgaskrav som införs den 1 januari 2007. Till följd av detta förväntas efterfrågan därför minska kraftigt det första halvåret 2007.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2006

2005

 

Europa

39 072

34 253

14%

    Västra Europa

31 297

28 772

9%

    Östra Europa

7 775

5 481

42%

Nordamerika

31 223

26 702

17%

Sydamerika

6 388

6 681

-4%

Asien

5 842

15 020

-61%

    Mellanöstern

2 829

12 203

-77%

    Övriga Asien

3 013

2 817

7%

Övriga marknader

2 812

2 710

4%

Totalt Volvo Lastvagnar

85 337

85 366

0%

Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med oktober till totalt 31 119 lastbilar, en uppgång med 3 % jämfört med motsvarande period föregående år. Leveranserna fortsätter att spegla den historiskt höga efterfrågan för lastbilar som noterats inför den nya emissionslagstiftningen som träder i kraft i januari 2007.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2006

2005

 

Europa

 

1

 

    Västra Europa

 

1

 

    Östra Europa

 

 

 

Nordamerika

27 715

27 056

2%

Sydamerika

2 222

1 977

12%

Asien

75

121

-38%

    Mellanöstern

73

119

-39%

    Övriga Asien

2

2

 

Övriga marknader

1 107

1 016

9%

Totalt Mack

31 119

30 171

3%

Renault Trucks
Leveranserna till och med oktober uppgick till totalt 64 512 lastbilar, en uppgång med 9 % jämfört med motsvarande period föregående år. Den största ökningen svarade Renault Premium för, med en uppgång på 31 %.
I Europa ökade leveranserna med 13 % varav östra Europa ökade med hela 38 %. Utanför Europa utvecklas merparten av marknaderna väl.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2006

2005

 

Europa

55 020

48 564

13%

    Västra Europa

49 195

44 348

11%

    Östra Europa

5 825

4 216

38%

Nordamerika

718

382

88%

Sydamerika

1 036

816

27%

Asien

3 495

6 183

-43%

    Mellanöstern

3 119

5 914

-47%

    Övriga Asien

376

269

40%

Övriga marknader

4 243

3 400

25%

Totalt Renault Trucks

64 512

59 345

9%

2006-11-21

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 22 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 22 KB