Volvo Aero expanderar i USA

Volvo Aero kommer att bygga ut det amerikanska dotterbolaget Aero-Crafts anläggning i Newington, Connecticut, kraftigt.
aerocraft_142x88.jpg

Dagens yta på 4 000 kvadratmeter kommer att kompletteras med ytterligare 2 500 kvadratmeter. Samtidigt kommer personalstyrkan att i det närmaste fördubblas. 

Satsningen på totalt 15,3 miljoner dollar (omkring 110 miljoner kronor) sker delvis med stöd av de lokala myndigheterna i Connecticut.

Volvo Aero förvärvade företaget Aero-Craft i slutet av 2004. Företaget tillverkar komponenter till flygmotorer och genom förvärvet kunde Volvo Aero utöka sin produktportfölj med fläkthus, fan cases, den stora komponenten som omsluter främre delen av flygmotorn. Vid förvärvet hade företaget ett 30-tal anställda. Sen dess har personalstyrkan stigit till dagens 52 personer. Enligt de nu aktuella expansionsplanerna kommer personalstyrkan att öka med ytterligare upp till 40 nya jobb.

Att verksamheten expanderar så snabbt beror på att den befintliga komponenttillverkningen stadigt ökat de senaste åren, samtidigt som Volvo Aero planerar att långsiktigt öka tillverkningen av fan cases. De existerande lokalerna och maskinparken är inte tillräckliga. 

I den växande anläggningen ska man bland annat tillverka fläkthus till världens största flygmotor, GE90, till Boeing 777. Man planerar också att tillverka fläkthus till motorn Trent 900 för Airbus A380, till Trent 1000 för Boeing 787 samt GEnx-motorn för Boeing 787.

”Ett viktigt skäl till att vi gör expansionen i Newington är det goda samarbetet med staten Connecticut och staden Newington. Man erbjuder oss bland annat ett förmånligt lån på 1,5 miljoner dollar, som stöd för vår investering i maskiner och utrustning”, kommenterar Martin Wänblom, vd på Aero-Craft.

”Connecticut har en stark kedja av leverantörer inom aerospace, och det är företag som Aero-Craft som hjälper oss försäkra oss om att staten Connecticut behåller sin ställning som global ledare när det gäller produktivitet, kvalitet och innovation”, säger guvernören M Jodi Rell om Aero-Crafts expansionsplaner.

”Att erbjuda finansiellt stöd till mindre företag som Aero-Craft är en av åtgärderna vi kan använda för att hjälpa dem att växa och försäkra oss om att de bidrar till Connecticuts tillväxt i framtiden”, tillägger hon.

I fredags, den 6 oktober, godkände The State Bond Commission i Connecticut lånet på 1,5 miljoner dollar till Aero-Craft. 

Eftersom expansionen bedöms ge långsiktiga ekonomiska fördelar i närområdet har staden Newington gjort ett treårigt åtagande som innehåller skattelättnader för den nyinvestering som Aero-Craft genomför.

2006-10-09

För mer information, vänligen kontakta Martin Wänblom, vd på Aero-Craft + 1 860 989 9748 (notera amerikansk tid) eller Erling Vister, produktionsdirektör Volvo Aero, 070 568 1600

 

Bild på Martin Wänblom, vd för Aero-Craft, finns att hämta på

http://www.volvo.com