Volvo Lastvagnars tyska återförsäljare inleder distributionssamarbete med Nissan Germany

Volvo Lastvagnars helägda återförsäljarnät i Tyskland har enats om villkoren för ett samarbete med Nissan Europes tyska dotterbolag.
Samarbetet avser distribution av tre av Nissans modeller inom lätta kommersiella fordon via Volvo Lastvagnars återförsäljarnät i Tyskland och omfattar både försäljning och eftermarknad. Volvo Lastvagnar avser att utöka samarbetet till fler marknader i Europa.

De fordonsmodeller från Nissan som kommer att erbjudas av Volvos återförsäljare i Tyskland är en s.k. van, Interstar, i klassen 2,8-3,5 ton GVW (Gross Vehicle Weight) och två jämnlastbilar, Cabstar och Atleon, i klassen 3,5-4,5 ton respektive 3,5-15 ton.

“Det här kommer att stärka affären för vårt återförsäljarnätverk eftersom en och samma återförsäljare kommer att kunna erbjuda våra kunder ett komplett urval av fordon”, säger Göran Simonsson, Managing Director, Volvo Trucks Germany.

Volvo Lastvagnars avsikt är att inleda liknande samarbete med Nissan på fler marknader i Europa.

”Nissans moderna produktprogram skulle innebära ett perfekt komplement till vårt utbud och stödja vår europeiska strategi att utöka Volvos återförsäljarverksamhet“, säger Roar Isaksen, chef för Volvo Lastvagnars Europadivision.

Samarbeten på ytterligare marknader kommer att utvärderas var för sig utifrån enskilda marknaders förutsättningar.

2006-09-20

För ytterligare information, vänligen kontakta Marie Vassiliadis, tel 031-322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com

 

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB