Lastbilsleveranser januari-augusti 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med augusti i år ökat med 3% jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack ökade med 5% medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 10 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar minskade med 3% under perioden. Exklusive Mellanöstern ökade leveranserna för Volvo Lastvagnar med 11%.
financial_142x88.jpg

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2006

2005

 

Europa

73 833

65 369

13%

    Västra Europa

63 361

57 993

9%

    Östra Europa

10 472

7 376

42%

Nordamerika

46 660

42 043

11%

Sydamerika

7 669

7 347

4%

Asien

7 362

17 567

-58%

    Mellanöstern

4 636

15 097

-69%

    Övriga Asien

2 726

2 470

10%

Övriga marknader

6 442

5 656

14%

Totalt Volvokoncernen

141 966

137 982

3%

För att se hela rapporten, se bilaga.

2006-09-22

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34

 

 

Download

060922_del_aug06_sv.pdf Format PDF Size 22 KB