Globalt utvecklingscenter

Volvokoncernen inviger idag ett globalt utvecklingscenter i Göteborg för affärsenheten Volvo 3P.
3p_dev_centre_goteborg_227x68.jpg
Centret erbjuder toppmoderna anläggningar för verksamhet inom områdena produktutveckling, inköp och produktplanering.

Volvo satsar stort på utveckling av framtida konkurrenskraftiga produkter för koncernens tre lastbilsbolag runt om i världen och den nya anläggningen kommer att utgöra en viktig länk i Volvokoncernens globala nätverk.

Investeringen i det nya centret, som ligger i Lundbyområdet, uppgår till omkring 200 MSEK och cirka 300 befintliga Volvoanställda kommer att rymmas i anläggningen.

Volvokoncernen har anläggningar för lastbilsverksamheten inom områdena produktutveckling, inköp och produktplanering i Sverige, Frankrike, Brasilien, Indien, Kina, USA och Australien. Samtliga utgör en viktig del av koncernens globala nätverk.

2006-09-22

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 19 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 18 KB