AB Volvo ökar sitt innehav i Nissan Diesel

AB Volvo har utnyttjat sin option och köpt ytterligare 6 procent av aktierna i Nissan Diesel av Nissan Motor för cirka 500 MSEK, motsvarande 439 JPY per aktie. Totalt äger AB Volvo nu 19 procent av aktierna i den japanska lastbilstillverkaren.
Dessutom har AB Volvo köpt samtliga 57,5 miljoner preferensaktier i Nissan Diesel från Nissan Motor och japanska banker för sammanlagt cirka SEK 3,5 miljarder, vilket motsvarar ett genomsnittligt pris på 341 JPY för varje aktie efter konvertering. Sammantaget motsvarar dessa poster 46,5 procent av aktierna i Nissan Diesel.

”Vi ser goda möjligheter till samordningsvinster mellan Nissan Diesel och koncernens övriga lastbilsbolag, men innan vi går vidare vill vi vara den klart största ägaren i bolaget”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Den 21 mars i år köpte AB Volvo 40 miljoner aktier, motsvarande 13 procent av röster och kapital, i Nissan Diesel av Nissan Motor med en option på att köpa Nissan Motors resterande 18 211 000 aktier, motsvarande 6 procent av röster och kapital, i bolaget inom fyra år. Volvo har nu utnyttjat den optionen och betalat 439 JPY per aktie vilket motsvarar 90 procent av den genomsnittliga kursen under de senaste tre månaderna.

Sedan Volvo först blev ägare i Nissan Diesel har Volvos ställföreträdande koncernchef, Jorma Halonen, utsetts till vice ordförande i Nissan Diesels styrelse och tillsammans med ett särskilt utsett team undersökt olika möjligheter till samordning mellan Nissan Diesel och Volvokoncernen.
 
”De preliminära slutsatserna av det arbetet är mycket positiva”, säger Jorma Halonen. ”Vi ser goda möjligheter till samordning och skalfördelar när det gäller utveckling av produkter, inte minst på den medeltunga sidan, när det gäller motorer och drivlinor men också inom inköp, distribution och försäljning.” Redan tidigare stod det klart att Nissan Diesel kompletterar Volvokoncernen väl när det gäller både produkter och geografisk spridning.

De preferensaktier som Volvo nu köper är av tre klasser och kan under perioden 2008-2014 i omgångar konverteras till aktier. Det är Volvos avsikt att konvertera preferensaktierna som efter full konvertering kommer att motsvara 165,1 miljoner aktier vilket tillsammans med dagens 19-procentiga innehav motsvarar 46,5 procent av röster och kapital i Nissan Diesel. Volvos totala köpeskilling för de 46,5 procenten i Nissan Diesel uppgår till cirka 5,4 miljarder SEK vilket motsvarar 390 JPY per aktie. Slutkursen för Nissan Diesels aktie var fredagen den 22 september 441 JPY.

Konverteringen sker stegvis och redan den 1 april 2008 kommer Volvos ägande i bolaget att uppgå till 41,9 procent. Köpet av preferensaktierna samt konverteringen av dessa medför ingen budplikt för AB Volvo.

”Genom att ta en så tydlig ägarroll får vi en mycket stark allians med Nissan Diesel”, säger Leif Johansson. ”Det är min övertygelse att det fördjupade industriella samarbete som följer, kommer att ge stora ömsesidiga fördelar för båda parter och dess ägare”, säger Leif Johansson.

2006-09-25

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49 

Press- och telefonkonferens

Det kommer att anordnas en kombinerad press- och telefonkonferens med Volvos och Nissan Diesels ledning idag kl. 9.00 svensk tid.

För att delta (engelsk tolkning), ring: 08-505 96 354
Lösenord: NISSANDIESEL

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 17 KB