Volvo storsatsar i Hallsberg

Volvo Construction Equipment ska bygga ett helt nytt måleri vid företagets anläggning i Hallsberg. Det är frågan om en investering på 150 miljoner kronor. Det nya måleriet ger ökad kvalitet, större kapacitet, minskade kostnader och en rad miljövinster, bland annat minskar utsläppen av lösningsmedel med mer än 50 procent. Om allting går enligt planerna sätts spaden i marken före årsskiftet.
"Det här sänder ut en kraftfull signal. Volvo CE tror på oss och är även fortsatt berett att satsa långsiktigt på det vi gör här i Hallsberg," säger Anita Karlsson, informations- och personalchef vid Volvo CE AB, Cab Division i Hallsberg.

Cab Division, med cirka 750 anställda i Hallsberg, utvecklar och tillverkar hytter, eller förarmiljöer om man så vill, till Volvo CE:s anläggningsmaskiner. Precis som övriga Volvo CE har man de senaste åren haft en kraftig volymtillväxt.

Två av Cab Divisions tre målerier i Hallsberg faller inom en snar framtid för åldersstrecket. Volvo CE har nu beslutat att ersätta de gamla målerierna med ett nytt som förutom ökad kvalitet och större kapacitet även innebär en rad vinster för miljön. Exempelvis kommer utsläppen av både lösningsmedel och växthusgaser att minska kraftigt jämfört med hur det är i dag. Det nya måleriet, som får ett eget reningsverk, kommer också att generera betydligt mindre mängder avfall. Det går också åt mindre energi och utsläppen av vatten till det kommunala reningsverket mer än halveras trots en ökad produktionsvolym.

Det nya kombinerade hytt-, tank- och karosseridetaljsmåleriet bygger på den senaste tekniken för pulver och vattenbaserad färg. Det ska byggas intill hyttfabriken. Spaden sätts i marken i år och serieproduktionen beräknas starta i början av 2008.

Det tredje måleriet, som finns på området, används till målning av cylindrar och berörs inte av nyinvesteringen.

2006-09-05

För ytterligare information, vänligen kontakta Anita Karlsson, informations- och personalchef, Volvo Construction Equipment AB, Cab Division i Hallsberg, telefon 070-688 31 40

Download

Swedish Format PDF Size 401 KB