AB Volvo med på Dow Jones sustainability index för femte året i rad

AB Volvo kvalificerar sig återigen för att få komma med på Dow Jones sustainability index över de företag i världen som ligger längst fram när det gäller långsiktigt hållbar utveckling. Volvo är ett av få svenska företag som är med på både Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) och Dow Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX).
För femte året i rad är AB Volvo med på DJSI World tack vare koncernens hållbarhetsarbete inom ekonomi, miljö och sociala frågor. Detta innebär att AB Volvo bedöms vara bland de 10 % bästa företagen i världen då det gäller att förena ekonomisk lönsamhet med miljöhänsyn och hänsyn till sociala aspekter. Särskilt gott betyg får AB Volvo för det sätt varpå företaget hanterar miljörelaterade frågor samt frågor om bolagsstyrning.

Förutom AB Volvo finns endast fyra svenska företag med på DJSI World.

För tredje året i rad är AB Volvo även med på DJSI STOXX, ett index som består av de ledande europeiska företagen när det gäller långsiktigt hållbar utveckling.

2006-09-07

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27, 0705-59 11 49.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Download

Swedish Format PDF Size 401 KB