Volvos Miljöpris 2006

Volvos miljöpris 2006 går till tre framstående forskare för deras arbete med att ta reda på hur människan påverkar världens fiskevatten och havsmiljöer.
environment_01_227x68.jpg
De marina ekosystemen är av yttersta vikt för både människor och djur och har därför varit en naturlig fråga att ta upp för prisjuryns bedömning. Världens hav täcker över 70 procent av jordens yta och påverkar viktiga områden som klimatutvecklingen, tillgången på sötvatten och mat och bevarandet av den biologiska mångfalden. De hotade marina systemen spelar även en allt viktigare roll som energikälla samt för rekreation och turism.

Världshavens ekonomiska värde är enormt. Mer än en miljard människor är beroende av fisk som sin huvudsakliga källa till animaliskt protein och fiskfett. 

De tre forskarna får priset för sina begrepp, metoder och modeller för att bedöma och åtgärda de snabbt växande hoten mot de marina ekosystemen, särskilt mot sådana fiskresurser som tillgodoser människors hälsa. Deras ansträngningar att hitta förvaltningsmodeller för marina ekosystem har i hög grad bidragit till insikter om de samband som styr det marina livet.

Enligt prisjuryn har de sett bortom alla vetenskapliga begrepp för att tillgodose skyddet av marina miljöer och en hållbar miljöpolitik världen runt.

Pristagarna är:

Professor Ray Hilborn från University of Washington i Seattle, som får priset för att ha utvecklat matematiska modeller för att bedöma och förvalta fiskbestånd, för att ha formulerat förbättrade förvaltningsrutiner och metoder samt för att ha utarbetat revolutionerande strategier för adaptiv förvaltning.

Professor Daniel Pauly från University of British Columbia i Vancouver, som tilldelas priset för sådana viktiga modeller och verktyg som Marine Trophic Index, Ecopath Modelling Model och för den världsomspännande databasen Fish Base samt för sin oförtröttliga dialog med en strid ström chefer, fiskare, politiker och människor.

Professor Carl Walters från University of British Columbia i Vancouver, som får priset för sina briljanta analyser av fiskbestånd och deras skörd samt för sina fruktbärande skrifter om adaptiv förvaltning, vilket numera ofta används av ekologer, andra forskare och chefer världen runt.

De växande hoten mot våra havsmiljöer har varit ett avgörande inslag under prisjuryns arbete med 2006 års pris. Juryn uppmärksammar därmed det faktum att världens efterfrågan på mat och animaliskt fett har varit så omfattande att en rad arter har minskat med en faktor på tio eller mer.

Världens hav exploateras dock inte bara på grund av överflödet av föda. Många anser att de marina ekosystemen är nästa steg i den ekonomiska utvecklingen. Det aggressiva sökandet efter olja och gas pågår till och med i avlägsna områden, t.ex. i djuphavsmiljöer och i polarregionerna. Gruvdriften växer snabbt i grunda kustområden. Stora och små oljespill är ett ständigt problem. Uppskattningsvis har 313 000 behållare med låg- och medelaktivt avfall dumpats i Stilla havet och Norra ishavet. Att förstå hur dessa mänskliga aktiviteter påverkar djurlivet och reproduktionen i våra hav är av yttersta vikt om vi ska kunna förhindra ett sådant globalt hot.

Det här är sjuttonde året i följd som Volvos miljöpris delas ut till internationellt erkända experter och forskare. Priset instiftades 1988 för att stödja och uppmärksamma forskning och utveckling inom miljöområdet och har sedan dess fått status som en av världens mest prestigefyllda miljöutmärkelser.

Prissumman är på 1,5 miljon kronor och kommer att delas ut i Stockholm den 26 oktober 2006.

Mer information om Volvos miljöpris och dess vinnare, inklusive foton, finns på webbplatsen för Volvos miljöpris: www.environment-prize.com.

2006-09-13

Stiftelsen för Volvos miljöpris

För mer information, vänligen kontakta
Claes Beyer, verkställande ledamot av styrelsen för Stiftelsen för Volvos Miljöpris, tel. 0709-777 623 

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 34 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 30 KB