Volvo investerar i hyttillverkning i Frankrike

AB Volvos styrelse har beslutat att investera SEK 530 miljoner i dotterbolagets Renault Truck, hyttfabrik i Blainville, Frankrike. Investeringen görs för att öka kapaciteten i fabriken och omfattar både montering och måleri.
Renault Trucks hyttfabrik i Blainville bygger hytter åt alla Renault Trucks olika lastbilsmodeller. Idag är kapaciteten begränsad både när det gäller tillverkning och måleri. Genom investeringen kommer det att bli möjligt att tillverka fler hytter men också att erbjuda kunderna nya och bättre täcklacker, så kallade bas-klarlacker. Genom investeringen i måleriet kan Renault Trucks också gå över till vattenbaserade lacker vilket är ett mer miljöriktigt alternativ jämfört med dagens lacker som är baserade på lösningsmedel. Förändringarna i fabriken beräknas vara genomförda till 2009.

2007-04-10

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (FRA) Format PDF Size 12 KB