Minskad olyckrisk med Volvos aktiva säkerhetssystem

Sedan 2001 har dödsolyckorna på de europeiska vägarna minskat med cirka 20 procent. EU:s mål är att antalet ska halveras fram till 2010. Ett sätt att minska riskerna i trafiken är att bygga in olycksförebyggande aktiva säkerhetssystem i fordonen. Lagom till EU:s Road Safety Day den 27 april, introducerar Volvo Lastvagnar två sådana system, Lane Keeping Support och Adaptive Cruise Control.
truck_security_142x88.jpg
”De senaste årens snabba teknikutveckling har skapat helt nya möjligheter när det gäller olycksförebyggande säkerhet”, säger Claes Avedal som leder Volvo Lastvagnars Olycksforskning. ”Ett bra exempel är införandet av aktiva stabilitetssystem, ESP, som är bland det viktigaste som hänt på området. Med de nya systemen tar vi ytterligare steg i rätt riktning.”

LKS håller koll på kantlinjerna
Olyckor med lastbilar inblandade beror ofta på att lastbilen av en eller annan anledning hamnat utanför körfältet. ”Föraren tappar uppmärksamheten för ett ögonblick, och då är risken uppenbar att han också tappar kontrollen över sitt fordon”, säger Claes Avedal.

Med hjälp av Lane Keeping Support (LKS) kan den här typen av olyckor minskas betydligt. Systemet som aktiveras vid 60 km/h, läser kontinuerligt av kantlinjerna och varnar föraren med en ljudsignal om lastbilen oavsiktligt skulle vara på väg att lämna körfältet. Samtidigt som Volvo lanserar LKS kommer också en ny generation av Adaptive Cruise Control (ACC) med större bromskraft än tidigare. ACC-systemet är en avancerad typ av farthållare, som med hjälp av en radar kopplad till motor och bromsar håller avståndet till framförvarande fordon.
Volvo Lastvagnar har lång tradition av att driva utvecklingen av säkerhetssystem för tunga lastbilar. Genom årens lopp har företaget gjort en rad pionjärinsatser, bl a med införandet av säkerhetshytten, säkerhetsbälte som standard, den deformerbara ratten och mycket mer.

Den 13 april 2007

För ytterligare information, kontakta: 
Marie Vassiliadis, tel +46 31 322 41 27, e-mail
marie.vassiliadis@volvo.com

Download

070413_vtc_security_sv.pdf Format PDF Size 22 KB