Volvo investerar i ny produktionsanläggning för lastbilar i Ryssland

Volvokoncernen investerar sammanlagt MSEK 935 i en ny anläggning för sammansättning av lastbilar i Ryssland. Investeringen görs för att kunna möta ökad efterfrågan på de kraftigt växande marknaderna i Ryssland och de forna Sovjetstaterna. Anläggningen får en kapacitet på 10 000 Volvolastbilar och 5 000 Renaultlastbilar per år.
trucks_ryssland_fabrik_sommar_142x88.jpg
Den nya produktionsanläggningen kommer att ligga i staden Kaluga, cirka 20 mil sydväst om Moskva. En överenskommelse med myndigheterna i Kaluga förväntas undertecknas inom kort och anläggningen beräknas stå klar 2009.

Försäljningen i Ryssland av nya västerländska lastbilar har ökat med nära 100 procent per år de senaste två åren och Volvokoncernens försäljning på den ryska marknaden har haft en liknande utveckling. Sedan 2003 har försäljningen av nya Volvolastbilar vuxit från knappt 500 fordon till 2 500 i fjol. Renault Trucks, som etablerade sig på den ryska marknaden först 2004, har också ökat sin försäljning och sålde förra året 600 lastbilar.

Dessutom har efterfrågan på begagnade lastbilar från väst varit stor i Ryssland (ca 5 000 begagnade Volvobilar importerades under 2006), men i allt högre utsträckning väljer nu ryska kunder att köpa nya fordon. De närmaste åren väntas en fortsatt ökad efterfrågan på nya västerländska lastbilar.

Volvo Lastvagnar har sedan 2003 en mindre anläggning för sammansättning av lastbilar i Zelenograd, strax utanför Moskva. Fabriken har en kapacitet på ca 500 fordon per år och går idag med full kapacitet.

Volvo Lastvagnar var 1973 första västerländska lastbilstillverkare att leverera fordon till det dåvarande Sovjetunionen. Idag rullar ca 31 000 Volvolastbilar på de ryska vägarna, motsvarande 23 % av den totala utländska vagnparken, vilket gör Volvo till det klart ledande varumärket på marknaden.

Genom försäljning av framför allt begagnade lastbilar har även Renault Trucks lyckats bygga en stark ställning på den ryska marknaden och idag är totalt cirka 12 000 Renaultlastbilar i bruk i Ryssland.

Volvo Lastvagnar investerade nyligen 100 miljoner kronor i en egenägd serviceanläggning, strategiskt belägen strax söder om St Petersburg vid motorvägen till Moskva. Volvo Lastvagnar har redan idag 31 auktoriserade serviceställen runt om i Ryssland.

Renault Trucks har sedan sin etablering i Ryssland 2004 byggt upp ett servicenätverk i snabb takt och har idag 17 serviceställen i landet.

2007-04-19

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49