Volvo slutför förvärv av Ingersoll Rands division inom väganläggningsmaskiner

Volvo har idag slutfört förvärvet av amerikanska Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner med undantag för verksamheten i Indien som beräknas följa inom kort. Divisionen kommer att konsolideras i Volvokoncernen från den 1 maj 2007. Det ursprungliga offentliggörandet av affären skedde den 27 februari i år.
Ingersoll Rand
Volvo har nu erhållit de nödvändiga myndighetstillstånd samt övriga tillstånd som krävts för att förvärvet ska kunna slutföras i alla länder med undantag för Indien. Volvo beräknar att tillstånden för Indien blir klara inom kort.

Ingersoll Rands verksamhet inom väganläggningsmaskiner omfattar tyngre kompaktorer, asfaltläggare och asfaltsfräsmaskiner samt maskiner för materialhantering såsom teleskoplastare och terränggående truckar. Köpeskillingen för tillgångarna uppgår som tidigare meddelats till cirka 1,3 miljarder USD, drygt 8,8 miljarder SEK.

Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner – med tillverkning i USA, Tyskland, Indien och Kina – har cirka 2 000 anställda och sitt huvudkontor i Shippensburg i Pennsylvania, USA. Under 2006 omsatte verksamheten 864 miljoner USD och hade ett rörelseresultat på 101 miljoner USD.

2007-04-30
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Volvo Construction Equipment: Klas Magnusson +32 2 4825 065 alt +32 475 576 214
AB Volvo: Mårten Wikforss 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 15 KB