Christian Johansson ny ekonomidirektör för Volvo Lastvagnar

Christian Johansson, för närvarande chef för Business Office och ekonomidirektör vid Volvo 3P, har utsetts till ny ekonomidirektör (CFO) för Volvo Lastvagnar. Han efterträder Björn Ingemanson som tidigare i sommar utnämndes till ny chef för International Division vid Volvo Lastvagnar.
Christian Johansson, new CFO, Volvo Trucks
Christian Johansson, 44, har arbetat inom Volvo-koncernen sedan 2001, då han tillträdde tjänsten som CFO och senare också chef för Volvo 3P:s Business Office. Han har tidigare arbetat inom ABB-koncernen i en rad olika befattningar. Christian Johansson har också en gedigen internationell bakgrund och har arbetat i bl a Östeuropa.

Christian Johansson kommer att ingå i ledningsgruppen för Volvo Lastvagnar och tillträder sin nya tjänst under hösten.

2006-08-29

För ytterligare information, vänligen kontakta Tommy Kohle,  tfn 0706- 766517

Download

070829_vtc_cfo_sv .pdf Format PDF Size 13 KB