Volvokoncernen investerar i teknik som ökar förarnas uppmärksamhet på vägen

Studier visar att ouppmärksamhet är den enskilt största orsaken till trafikolyckor. Som ett led i Volvokoncernens omfattande säkerhetsarbete investerar nu Volvo Technology Transfer i Seeing Machines, ett australiensiskt företag som tagit fram en teknik som upptäcker och varnar för bland annat trötthet hos föraren av ett fordon.
Investment that increases drivers’ attention
Erfarenheterna från Volvokoncernens haverikommission och allmän trafiksäkerhetsforskning visar att olyckor beror på en kombination av den mänskliga faktorn, fordonsproblem och/eller trafikmiljön där den mänskliga faktorn är inblandad i 90 procent av olyckorna. Detta bekräftas bland annat av ny forskning gjord vid Virginia Tech Transportation Institute som visar än mer tydligt att ouppmärksamhet, på grund av trötthet eller distraktion, är den enskilt största och viktigaste orsaken till olyckor.

Seeing Machines är ett företag som uppstod ur de forskningsresultat som följde på ett antal forskningsprojekt hos the Australian National University (ANU) mellan åren 1997-2000. Företaget har specialiserat sig på en datorstödd teknologi som klarar att spåra och följa huvud- och ögonrörelser samt ansiktsuttryck. Tekniken tillämpas för produkter inom bland annat fordonssäkerhet, medicinsk diagnosticering, simulering, marknadsföring och spel.

Inom området fordonssäkerhet erbjuder Seeing Machines bland annat en liten kamera som automatiskt upptäcker tecken på trötthet och distraktion hos föraren. Ett särskilt beräkningsprogram bearbetar informationen från bilderna och mäter huvudets position och rotation, ögonrörelser och ögonlockbeteende. Hur trött föraren är mäts genom registrering av hur ögonen öppnas och stängs och skulle föraren blunda registreras det direkt. Distraktion och arbetsbelastning mäts med hjälp av huvud- och ögonrörelser.

”Vår förhoppning är att denna teknik ska minska antalet olyckor på våra vägar och vara en viktig komponent i säkerhetsarbetet hos fordonstillverkarna”, säger Stig Fagerståhl vid Volvo Technology Transfer och ansvarig för investeringen i Seeing Machines.

Volvo Technology Transfer AB ingår i Volvokoncernen och fokuserar på att utveckla och stödja nya affärer av relevans för Volvokoncernen. En del i det arbetet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse.

2007-12-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 17 KB