Volvos vice VD Jorma Halonen går i pension

Jorma Halonen, vice koncernchef i Volvo kommer att gå i pension den 1 april 2008. Han har under senare år bl.a. varit ansvarig för Volvos expansion i Asien.
Volvo Deputy CEO Jorma Halonen to retire
”Jag har sedan en tid funderat över min situation och kommit fram till att det börjar bli dags att dra ner på mitt arbetstempo. De senaste åren har varit mycket intensiva med många resor och tidsomställningar som sliter på kroppen,” säger Jorma Halonen i en kommentar.

Volvos koncernchef, Leif Johansson säger:
”Jorma har dragit ett tungt lass och ihop med goda medarbetare bl.a. levererat affären med Nissan Diesel i Japan och nu senast överenskommelsen med Eicher i Indien. Visserligen återstår mycket att göra, bl.a. i Kina, men vi har nu en organisation på plats som kan hantera dessa frågor. Även om Jorma kommer att lämna ett tomrum efter sig, kan detta vara en bra tidpunkt att lämna över stafettpinnen.”

2007-12-18

För  ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49 .