Volvokoncernen söker teknisk spetskompetens

Volvokoncernen har påbörjat ett omfattande rekryteringsarbete och räknar med att nyanställa 250 ingenjörer globalt för forskning och utveckling inom koncernens lastvagnsverksamhet. "Detta är bara början på en rekryteringsperiod som kommer att hålla i sig i ett par år tack vare de stora satsningar vi gör inom framförallt miljörelaterad forskning och teknisk utveckling," säger Anders Ydergård, produktutvecklingschef för Volvokoncernens globala lastvagnsprogram.

I dagarna lanserade Volvokoncernen en rekryteringskampanj som efterlyser 75 nyutexaminerade ingenjörer med spetskompetens inom mekanik, elektronik och industriell design i Sverige och Frankrike. Förutom de nyutexaminerade är planen att anställa ytterligare 175 ingenjörer i Sverige, Frankrike, Indien och USA.

 

"Volvo 3P är en global organisation som arbetar med högteknologiska och innovativa lösningar för Volvokoncernens lastvagnsprogram", säger Anders Ydergård. ”Vi är idag 2600 ingenjörer inom produktutvecklingsorganisationen och det är de stora satsningar vi gör inom framförallt miljörelaterad forskning och teknisk utveckling som gör att vi behöver nyrekrytera globalt.”

Bakom rekryteringenskampanjen ligger Volvos behov av att utveckla nästa generation intelligenta lastvagnar och då är kompetens inom mjukvaruutveckling, elektronik och kommunikationsmöjligheter mycket viktiga områden. Förutom ingenjörer behövs det också industridesigner som skall tillgodose kundens högt ställda krav på en funktionell och snygg produktdesign som samtidigt minimerar lastbilarnas miljöpåverkan. För att säkra framtida miljöprestanda och skapa kostnadseffektiva konstruktioner behövs också spetskompetens inom optimering av mekaniska konstruktioner och materialval.

"Det är viktigt för oss att långsiktigt bygga upp en kompetensbas med en hög andel av högskoleutbildade ingenjörer”, fortsätter Anders Ydergård. ”Genom att anställa nyutexaminerade tar vi del av den senaste kompetensen inom våra nyckelområden och tryggar vår framtida tillgång på drivande och starka ledare.”

2007-12-19

Besök Lediga tjänster på Volvokoncernens webbplats

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB